Pieredze
Lietuva
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
Strīdu izšķiršana, šķīrējtiesa
August 13, 2015

Juridiskā palīdzība Lietuvas blakustiesību asociācijai (AGATA)

TRINITI juristi sniedz pastāvīgas juridiskas konsultācijas Lietuvas blakustiesību asociācijai (AGATA) saistībā ar asociācija darbības ikdienas juridiskajiem aspektiem un visās esošajās tiesvedībās par Lietuvas un ārvalstu izpildītāju tiesību pārkāpumiem, izmantojot komerciālās fonogrammas/translācijas fona mūzikai/televīzijā sabiedriskās vietās, ieskaitot kafejnīcas, restorānus, viesnīcas u.c. bez spēkā esoša licences līguma, AGATA piekrišanas un attiecīgas atlīdzības samaksas.