Pieredze
Lietuva
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
August 14, 2015

Valsts pasta pakalpojumu sniedzēja – Lietuvas pasta (Lietuvos paštas) – juridiskā konsultēšana

TRINITI juristi pārstāv Lietuvas pastu (Lietuvos paštas) strīdā ar Lietuvas Republikas Valsts patentu biroju un arī vairākās lietās, tai skaitā tiesvedībā pret AS EESTI POST (Igaunijas pastu) par figurālo preču zīmju POST 24 reģistrāciju un aktīvu izmantošanu.