Pieredze
Lietuva
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
August 14, 2015

Pastāvīgu juridisku konsultāciju sniegšana Crocs, Inc.

TRINITI juristi pārstāv un konsultē Crocs, Inc., līderi novatorisku apavu vīriešiem, sievietēm un bērniem ražošanā, neskaitāmos strīdos par reģistrēto dizainparaugu tiesību pārkāpumiem un negodīgu konkurenci. TRINITI veic konkrētā tirgus kontroli, lai novērstu uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.