Pieredze
Igaunija
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
August 14, 2015

Juridiskā palīdzība Igaunijas Izpildītāju apvienībai (EEL)

TRINITI juristi pastāvīgi sniedz juridiskas konsultācijas Igaunijas Izpildītāju apvienībai (EEL) saistībā ar apvienības ikdienas darbības ikdienišķajiem juridiskajiem jautājumiem un visos izskatāmajos strīdos saistībā ar izpildītāju tiesību aizskārumu, piemēram, izmantojot izpildījumus kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju retranslācijās bez spēkā esoša licences līguma, EEL piekrišanas vai taisnīgas atlīdzības samaksas.