Pieredze
Igaunija
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
August 14, 2015

Palīdzība Hogan Lovells saistībā ar domēnu nosaukumu reģistrāciju

TRINITI palīdzēja Transatlantiskā advokātu biroja Hogan Lovells Parīzes birojam saistībā ar domēnu nosaukumu reģistrāciju, kā arī strīdu izskatīšanā domēnu strīdu risināšanas komitejā (piemēram, Facebook.ee, ebay.ee)