Pieredze
Igaunija
Tehnoloģijas. Telekomunikācijas
Intelektuālā īpašuma tiesības
IT, datu aizsardzība un privātums
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
Strīdu izšķiršana, šķīrējtiesa
August 17, 2015

Viasat pārstāvība precedentu veidojošā strīdā par autortiesībām

TRINITI pārstāvēja vispasaules satelītu operatoru Viasat civillietā, kur Igaunijas Autoru savienība (EAÜ) iesniedza prasības pret Viasat atturēties no signāla nodrošināšanas 42 dažādu televīzijas kanālu (tai skaitā ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV6 un Kanal 11) gala patērētājiem, nesaņemot iepriekšēju atļauju (licenci) no EAÜ u.c.
Tiesa lēma par labu Viasat, ka tam nav nepieciešams saņemt autoru atļauju, jo televīzijas programmu (apvienotie) apraides nodrošinātāji ir televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kuri jau ir noslēguši līgumus ar autoriem par darbu raidīšanu, un ka Viasat apņemas vienīgi nodrošināt apraides pakalpojumu ar satelīta starpniecību un nevis pats veicis programmu apraidi Autortiesību likuma izpratnē.