Pieredze
Lietuva
Strīdu izšķiršana, šķīrējtiesa
August 13, 2015

Deutsche Bahn International pārstāvība

TRINITI pārstāv Deutsche Bahn International GmbH, otru pasaulē lielāko transporta uzņēmumu, vairākās šobrīd notiekošās tiesvedībās pret Lietuvas nacionālo dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadātāju – Lietuvos Geležinkeliai (Lietuvas dzelzceļs). TRINITI komanda tāpat pārstāv Deutsche Bahn International GmbH divos sarežģītos tiesvedības procesos par iespējamu zaudējumu piedziņu un lietā, kas ierosināta pēc mūsu klienta pieprasījuma mainīt līguma nosacījumus, kas nosaka kavējuma naudas aprēķināšanas noteikumus attiecībā uz novirzēm no atrunātā būvdarbu grafika. Ar lietu saistītā summa pārsniedz 7,8 miljonus EUR un iepriekšminēto lietu kopējā vērtība pārsniedz 35 miljonus EUR.