Pieredze
Lietuva
Strīdu izšķiršana, šķīrējtiesa
August 13, 2015

Meyer & John juridiskā konsultēšana

TRINITI konsultē un pārstāv Meyer & John GmbH & Co. KG, vācu inženierijas un būvniecības uzņēmumu, kas darbojas kopš 1956. gada, Lietuvas bankas SNORAS bankrota procesā tiesas lietā par bankā noguldīto un nolūkā iegūt bankas garantiju ieķīlāto naudas līdzekļu atgūšanu. TRINITI juristi tāpat pārstāv tā meitasuzņēmumu Lietuvā – Meyer & John, UAB – daudzos citos strīdos par juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar projektēšanu, inženiertehniskajiem risinājumiem, plānošanu un būvniecību, publisko iepirkumu jautājumiem, būvniecības līgumu pārkāpumiem.
TRINITI tāpat pārstāv gan Meyer & John GmbH & Co. KG, gan Meyer & John daudzos citos tiesiskos strīdos, kas izriet no būvniecības un tiesiskajām attiecībām, saistībā ar projektēšanu, plānošanu un būvniecību, kā arī publisko iepirkumu lietās. Pēdējos trīs gados tiesā izskatīto lietu skaits pārsniedz 40 lietas, un to kopējā vērtība ir vairāk nekā 5,7 miljoni EUR.