Pieredze
Lietuva
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
Strīdu izšķiršana, šķīrējtiesa
August 13, 2015

Melt Water pārstāvība saistībā ar atteikumu reģistrēt tā Kopienas preču zīmes

TRINITI pārstāvēja MELT WATER, vienu no progresīvākajiem izpētes un ražošanas uzņēmumiem Lietuvā, klientam iesniedzot prasību pret atbildētāju – ITSB (OHIM, Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju) – par tā lēmuma anulēšanu. Izdodot apstrīdēto lēmumu, ITSB Apelāciju padome atteicās pieņemt mūsu klienta pārsūdzību atteikumam reģistrēt klienta Kopienas preču zīmi. TRINITI juristi pārstāvēja klientu lietas izskatīšanā mutvārdu procesā Eiropas Savienības tiesā, kuru vadīja Tiesas priekšsēdētājs tiesnesis Marks Jēgers (Marc Jaeger).