Pieredze
Igaunija
Strīdu izšķiršana, šķīrējtiesa
August 13, 2015

Veiksmīga pārstāvība sarežģītā maksātnespējas strīdā pret AS DNB Pank

Strīds bija saistīts ar jautājumu, vai banka bija ieguvusi prasības tiesības pret parādnieku vairākkārtējas sabiedrības atsavināšanas rezultātā un vai prasības tiesības bija zaudējušas spēku. Rajona tiesa strīda izskatīšanu nodeva Apgabaltiesai, tad tas tika nodots atpakaļ Rajona tiesai, vēlreiz nonāca Apgabaltiesā, līdz no turienes – Augstākajā tiesā. Otrajā reizē Apgabaltiesa piekrita mums, ka strīds par prasījuma tiesībām ir jārisina ārpus bankrota procedūras, un anulēja iepriekš pasludināto bankrotu. Augstākā tiesa nepieņēma izskatīšanai DNB bankas pārsūdzību.