Pieredze
Lietuva
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
August 14, 2015

SOCIETE BIC pārstāvība saistībā ar preču zīmes īpašnieka tiesību aizskārumu

TRINITI veiksmīgi pārstāvēja Société BIC, pasaulē pazīstamo vienreizlietojamo preču ražotāju, vairākos gadījumos saistībā ar preču zīmju īpašnieka tiesību pārkāpumu. Tiesas apmierināja prasības un lēma, ka atbildētājam ir jāsedz SOCIETE BIC zaudējumi, jākompensē preču zīmes īpašnieka tiesību pakrāpums un negodīga konkurence, kā arī lēma par pārkāpuma preču izņemšanu no tirgus.