Patirtis
Lietuva
Privatus ir rizikos kapitalas
Įmonių teisė, susijungimai ir įsigijimai
13 birželio, 2023

Triniti Jurex konsultavo Lietuvos Junior Achievement (LJA) įsteigiant vieną pirmųjų neliečiamojo kapitalo fondų, investuojantį į jaunų Lietuvos žmonių kuriamus startuolius

TRINITI JUREX komanda prisidėjo prie Lietuvos Junior Achievement (LJA) projekto – labdaros ir paramos fondo, valdančio neliečiamąjį kapitalą, steigimo. Lietuvos Junior Achievement (LJA) – pirmoji Lietuvoje nevyriausybinė organizacija, jau 30 metų sėkmingai įgyvendinanti progresinio ekonominio švietimo, verslumo ugdymo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose. Šio LJA fondo pagrindinis tikslas – investuoti į jaunų Lietuvos žmonių kuriamus startuolius, taip prisidedant prie Lietuvos ekosistemos bei jaunimo verslumo vystymo.

Lietuvoje labdaros ir paramos fondų, valdančių neliečiamąjį kapitalą, yra vienetai. Šis projektas reikšmingas tuo, jog Lietuvos verslininkai kryptingai atveda vakarietiško pasaulio praktiką į Lietuvą. Tokio tipo labdaros ir paramos fondus turi garsiausi pasaulio universitetai, tokie kaip Harvardo universitetas, Stanfordo universitetas, Jeilio universitetas. Neliečiamojo kapitalo valdymas tampa vis populiaresne filantropijos forma, kuriančia skaidrų  fondo numatytų tikslų siekimą.

Labdaros ir paramos fondo neliečiamasis kapitalas yra fondui perduotos ir nuo jo kito turto neribotam laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautas pajamas fondas gali panaudoti visuomenei naudingiems veiklos tikslams įgyvendinti.

Jau pačioje veiklos pradžioje šis labdaros ir paramos fondas iš Lietuvoje veikiančių verslų ir verslo angelų  surinko beveik 100 000 eurų paramos, kurios dalis bus panaudojama investicijoms į startuolius.