Patirtis
Estija
Lietuva
Įmonių teisė, susijungimai ir įsigijimai
6 balandžio, 2021

Triniti Jurex kartu su Triniti Estijos kolegomis teikė teisines konsultacijas dėl Columbus įmonių Estijoje ir Lietuvoje išpirkimo, parduodant akcijas vadovybei, bei atskyrimo nuo Danijos įmonių grupės

TRINITI JUREX komanda kartu su TRINITI Estijos kolegomis teikė teisines konsultacijas dėl Columbus įmonių Estijoje ir Lietuvoje išpirkimo, parduodant akcijas vadovybei, sandorio, kurio metu Columbus Baltijos šalyse generalinis direktorius Ivo Suursoo ir Columbus Lietuva generalinis direktorius Dovydas Zinkevičius įsigijo Columbus Eesti AS ir UAB Columbus Lietuva akcijų bei atskyrė įmones nuo Columbus A/S grupės, įtrauktos į Nasdaq Copenhagen vertybinių popierių biržą Danijoje. Darbas apėmė sandorio dokumentų parengimą ir derinimą bei įvairių teisinių konsultacijų teikimą viso sandorio metu. Columbus yra skaitmeninių inovacijų lyderė Baltijos šalyse, turinti 170 darbuotojų, kurios apyvarta regione siekia 10,6 milijono eurų.

 class=