Patirtis
Lietuva
Energetika ir komunalinės paslaugos
Ginčai, arbitražas ir konfliktų valdymas
Įmonių teisė, susijungimai ir įsigijimai
21 vasario, 2023

Laimėjome bylą ginče dėl daugiau nei 0,5 mln. eurų žalos atlyginimo

Pirmoje ir apeliacinėje instancijoje sėkmingai apgynėme kliento interesus ginče su „Iki Lietuva“ siekiant priteisti daugiau nei 0,5 mln. eurų žalos atlyginimą. Ginčas dėl žalos atlyginimo buvo kompleksiškas, nes ieškovas siekė solidaraus žalos atlyginimo iš bankrutuojančios bendrovės vadovo ir akcininko.

Šis ginčas svarbus ir teisinei praktikai, nes buvo išaiškinta, kad bendrovės vadovas neprivalo antstoliui atskleisti informacijos apie užsienio bankuose esančias bendrovės banko sąskaitas. Taip pat buvo išaiškinta, kad siekiant areštuoti užsienio banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, turi būti taikoma 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, nustatyta procedūra.