Patirtis
Lietuva
Ginčai, arbitražas ir konfliktų valdymas
21 liepos, 2020

TRINITI laimėjo ginčą dėl juridinio asmens reputacijos pažeidimo

TRINITI advokatai sėkmingai atstovavo klientą teisminiame ginče su Klaipėdos universitetine ligonine. Klientas buvo kaltinamas paskleidęs tikrovės neatitinkančia bei ligoninės reputaciją žeidžiančia informaciją.

Ginčas kilo dėl to, jog klientas, įtardamas galimai nesąžiningai vykdomus viešuosius pirkimus, kreipėsi su skundu į liginės veiklą kontroliuojančias Klaipėdos savivaldybę bei Sveikatos apsaugos ministeriją, po ko buvo apkaltintas tikrovės neatitinkančios bei ligoninės reputaciją žeidžiančios informacijos skleidimu.  Teismai ieškinį atmetė ir nurodė, kad skundai buvo adresuoti institucijoms, kurioms ligoninė yra pavaldi. Šios institucijos tam tikru lygiu atlieka ligoninės vykdomos veiklos ir finansinių išteklių panaudojimo kontrolę. Iš skundų turinio matyti, kad juos teikdamas klientas siekė atkreipti dėmesį į galimai neteisėtą jų kontroliuojamo viešojo subjekto elgesį, patikrinti, ar ligoninės organizuojami viešieji pirkimai yra vykdomi skaidriai, užtikrinant efektyvią bei sąžiningą visų potencialių teikėjų konkurenciją, o valstybės lėšos naudojamos pačiu efektyviausiu būdu. Vadinasi ir reputacijos žeminimo klausimas čia negali būti keliamas – klientas turėjo teisę ginti pažeistas teises.