Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kasvuhoonegaaside kulude kompenseerimist on kavas kitsendada (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa roheline kokkulepe on mõeldud meie majandusruumi jätkusuutlikkuse ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050. Selle üks nurgakivi on EL heitkoguste kauplemissüsteem aastast 2005, mis toimib kõigis 28 liikmesriigis ja lisaks Islandil, Liechtensteinis ja Norras. Aastaks 2020 arvatakse heitkoguste maht olevat vähenenud 21 % võrreldes aastaga 2005, kusjuures alates aastast 1990 on EL SKP kasvanud 61%.

 width=

Heitkoguste kauplemissüsteem vähendab riske kliimale sellega, et tekitab surve kasvuhoone gaaside tekkimise kuludele ning suunab seeläbi ettevõtjaid vähendama heitkoguseid. Tekkivaid kulusid on kahte liiki. Esiteks otsesed kulud, kuna ettevõtjad on kohustatud ostma lubatava heitkoguse, mis vastab nende tegelikule tekitamisele selle ettevõtja poolt. Teiseks kaudsed kulud, kuna ettevõtja on kohustatud rohkem maksma kasutatava elektri eest, kuivõrd elektritootja vahendab süsiniku kulu tarbijale elektrienergia hinna kaudu.

Senise korra kehtivus lõpeb 31.12.2020 ning Euroopa Komisjon kutsub kommenteerima oma kava, mis on mõeldud

  • kärpida kompensatsiooniks õigustatud sektoreid neljateistkümnelt kaheksale, fokuseerides sinna, kus süsiniku keskkonda eraldumine on suurim
  • vähendada kompensatsiooni määra 85%-ilt 75%-ile uueks perioodiks ning välistada kompenseerimine ebaefektiivsete tehnoloogiate puhul.

Huvigrupid on oodatud esitama oma seiskohti kuni 10.03.2020.