Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Eriolukorrast tulenevad võimalused saneerimiskava muutmiseks

Kui kauaks on võimalik peatada saneerimiskava järgsed maksed ning kuidas hõlmata saneerimiskavaga uusi nõudeid? Vabariigi Valitsuse poolt 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorraga kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks jõustusid 05.01.2021 saneerimisseaduse muudatused, millest annab ülevaate mitme mahuka saneerimismenetluse kogemusega TRINITI vandeadvokaat Tõnis Tamme. 

 width=
Kohus võib saneerimiskava järgsed makseid peatada kuni kolmeks kuuks

Saneerimisseadust täiendatakse §-ga 55 järgmiselt – kui see on vajalik ja põhjendatud ettevõtte saneerimise eesmärkide saavutamiseks, võib kohus saneerimisnõustaja või ettevõtja taotlusel peatada kinnitatud saneerimiskava järgsed maksed kuni kolmeks kuuks ja seda tähtaega võib vajaduse korral pikendada kuni kolm kuud.

Enne vastava otsuse tegemist kuulab kohus ära puudutatud võlausaldajad. Saneerimiskava muutmiseks muudab kohus saneerimiskava kinnitamise määrust ja selle peale võivad saneerimisnõustaja, ettevõtja ja võlausaldaja, kelle õigusi saneerimiskava muutmine puudutab, esitada määruskaebuse.

Muudetud saneerimiskava võib hõlmata ka uusi nõudeid

Kui see on vajalik ja põhjendatud ettevõtte saneerimise eesmärkide saavutamiseks, võib kohus kinnitatud saneerimiskava saneerimisnõustaja või ettevõtja taotlusel muuta, muu hulgas selliselt, et kavaga hõlmatakse ka uusi nõudeid, mis tekkisid enne või pärast saneerimisavalduse esitamist. Sellisel moel kava muutmisele, vastuvõtmisele ja kinnitamisele kohaldatakse seaduses saneerimiskavale ettenähtud protseduure. Saneerimiskava muutmiseks muudab kohus saneerimiskava kinnitamise määrust.

Eriolukorrast tingitud saneerimiskava muutmise taotlused tuleb esitada märtsi lõpuks

Saneerimiskava tohib erandkorras muuta üksnes siis, kui enne eriolukorra algust ettevõtja täitis oma saneerimiskava nõuetekohaselt. Kohus kaasab ülalkirjeldatud saneerimiskava muutmise menetlustesse saneerimisnõustaja, ettevõtja ja võlausaldajad, kelle õigusi kava muutmine puudutab.

Saneerimisseaduse muudatus jõustub 01. veebruaril 2021 ning eriolukorra mõjudest tuleneva taotluse saneerimiskava muutmiseks saab esitada kuni 31.03.2021.

TRINITI maksejõuetuse ja saneerimise valdkonna advokaadid on nõustanud mitmeid keerulisi ja suuremahulisi saneerimisprotsesse, nii raskustesse sattunud äriühingute kui võlausaldajate poole pealt. Võtke meiega julgesti ühendust kui soovite selle valdkonna kohta rohkem infot või konsultatsiooni mõnes konkreetses saneerimisega seotud küsimuses!

Tõnis Tamme
Vandeadvokaat, partner