Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Droonide lend uues ühtses inforuumis (TRINITI Transpordi & Taristu õigusuudis)

Mehitamata õhusõidukid ehk droonid on üha laialdasemalt kasutusel. Näiteks saab droone rakendada nii piltide ja videote tegemiseks kui ka kaupade transpordiks, hoonete projekteerimiseks ning spordiülekannete vahendamiseks. Seega on droonid paljutõotavad seadmed, pakkumaks uuenduslikke teenuseid. Droonide kiire arengu juures tuleb hakata aga üha enam mõtlema isikute õiguste kaitsele ja infrastruktuuri toetavatele süsteemidele.

 width=

Innovaatilised lahendused vajavad ohutust tagavat infovahetust

Kuivõrd droonide puhul nähakse suurt potentsiaali transpordis ja esialgu eelkõige pakiveos, siis on nii Eesti kui ka Euroopa Liit hakanud kavandama liikluskorralduse süsteemi U-space, mis tagaks harmoniseeritud liikluse nii droonide kui ka mehitatud õhusõidukite vahel. Eesti Transpordi ja liikuvuse 2020 aasta arengukavast tuleneb, et esmalt on Eesti eesmärk võtta kasutusele mehitamata õhusõidukite ehk droonide liikluskorralduse süsteem (UTM) ning seejärel luua mehitamata õhusõidukite opereerimise süsteem U-space aastaks 2024.

U-space on digitaliseeritud ja automatiseeritud teenuste kogum, mis tagab arvukate droonide ohutu ning tõhusa juurdepääsu õhuruumile

Uue süsteemi peamine eesmärk on leevendada õhus ja maapinnal tekkivaid riske ja vältida mehitatud ning mehitamata õhusõidukite kokkupõrkeid. U-space töötab ühtse infosüsteemina, kus eri osapooled saavad efektiivselt informatsiooni jagada. Sellise süsteemi tagamisega saavad droonid toimetada näiteks toitu, ravimeid ja muud kaupa koduuksele, tehes seda ka kohtadesse, kuhu ligipääs on raskendatud või piiratud. Lisaks saaks droonid jälgida liiklust kiirteede kohal, teha ülevaateid seisukorrast viljapõldudel, planeerida panoraamvõtete kaudu linna arhitektuuri, turvata riigipiire kui ka eramaju ning ennustada ilma. Toimiva platvormi saavutamiseks on vaja aga asjakohast ühist teabeteenust (CIS), mis võimaldab olulise teabe vahetamist U-space teenusepakkujate, mehitamata õhusõidukite käitajate, kaugpilootide, aeronavigatsiooniteenuste pakkujate ja kõigi teiste U-space õhuruumis osalejate vahel.

Värskelt Eestis jõustunud Euroopa Liidu määrused toovad igale droonikäitajale kohustuse end registreerida

Lisaks tehnilisele poolele on Euroopa Liit hakanud reguleerima ka droonidega seonduvaid õiguslikke murekohti. 01.07.2021 jõustusid Euroopa Liidu määrused 2019/947 ja 2019/945, millega muutus droonide käitajate registreerimine kohustuslikuks. Seega olenemata sellest, kas drooni omanik on eraisik või juriidiline isik, tuleb tal end registreerida. Samuti kehtestati määrustega Euroopa Liidu ülesed mehitamata õhusõidukite süsteemide märgistamise, identifitseerimise ja käitamise normid ning menetlused.

Euroopa määruste Eestis rakendumise hetkeseisu selgitab Transpordiameti üldkorralduslik ettekirjutus (ÜKE), mis anti välja 18.06.2021 ja mille leiab järgnevalt lehelt www.transpordiamet.ee/droonid. Ülevaateid määrustega tehtavatest muudatustest hakkab teieni tooma ka TRINITI transpordi ja taristu töögrupp tulevaste blogikannete kaudu.

Kui see teema Teid täpsemalt huvitab või Teil tekkis küsimusi, siis võtke meiega kindlasti ühendust.