Kogemused
Eesti
Laevandus & Lennundus
Konkurentsiõigus & riigiabi
Transport & taristu
Vaidluste lahendamine
mai 5, 2022

TRINITI esindas edukalt AS-i Tallinna Sadam olulises vaidluses

TRINITI esindas edukalt AS‑i Tallinna Sadam olulises konkurentsiõigust ja laevatransporti puudutavas vaidluses AS‑iga Tallink Grupp.

AS Tallink Grupp esitas 01.03.2021 kohtusse mahuka hagi, milles heitis AS‑ile Tallinna Sadam ette Vanasadamas sadamateenuste pakkumisel väidetavat turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ning nõudis sellega seoses viimaselt hüvitist alusetult rikastumise või alternatiivselt kahju tekitamise eest. AS‑i Tallink Grupp hinnangul oli AS Tallinna Sadam aastatel 2016-2019 kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit ning nõudnud AS‑ilt Tallink Grupp Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele osutatavate sadamateenuste eest ebaõiglaselt kõrget tasu. Kokku oli nõude suuruseks ca 20 miljonit eurot.

TRINITI abiga vaidles AS Tallinna Sadam hagis esitatud nõuetele täies ulatuses vastu, viidates sellele, et reisilaevadele AS‑i Tallinna Sadam poolt kehtestatud sadamatasud on Läänemere piirkonna konkurentsivõimelisemad, olles tegelikult jätkuvalt madalamad Helsingi ja Stockholmi sadamate võrreldavatest tasudest.

Edasiste ulatuslike vaidluste ja nendega kaasnevate täiendavate kulude vältimiseks sõlmisid AS Tallink Grupp ja AS Tallinna Sadam TRINITI kaasabil 11.02.2022 kompromissi, millega lõpetati pooltevaheline kohtuvaidlus. Kompromissiga loobus AS Tallink Grupp kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest  AS‑i Tallinna Sadam vastu ning AS Tallinna Sadam muutis tulevikus Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid, mis hakkavad kehtima kõikidele liinireisioperaatoritele.

Tallinna Sadamat esindasid nimetatud vaidluses TRINITI vandeadvokaadid Tanel Kalaus ja Katri Tomson.