Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Vaidluste lahendamine
veebruar 10, 2020

Esindasime edukalt korteriühistut vaidluses tehnoruumid “kaaperdanud” pahatahtliku omanikuga

​Vaidluses hagejana osalenud isik omandas ühes Tallinna korterelamus kaks tehnoruumi ning nõudis KÜ-lt tasu ruumide kasutamise eest ehk selle eest, et ruumides asus elektrikilp ning sideettevõtjate seadmed. Kohtud leidsid, et sellist nõuet ei ole võimalik KÜ vastu esitada, sest tehnosüsteemid KÜ-le ei kuulu. Samuti taunisid kohtud tehnoruumide omandaja käitumist, leides, et selline tehnoruumide omandamine ja seejärel korteriomanikuna nõuete esitamine ei saa olla käsitletav heas usus käitumisena. Korteriühistut esindas vaidluses vandeadvokaat Anna Liiv