Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Vaidluste lahendamine
märts 29, 2022

Kaasomandi lõpetamisel tuleb lähtuda kummagi kaasomaniku panustest ja tegeliku kokkuleppe sisust

Esindasime edukalt klienti kolmes kohtuastmes vaidluses vabaabielu ajal elukaaslaste poolt soetatud korteri kaasomandi lõpetamise üle. Kohtud sedastasid asjas tehtud otsuses, et korteriomand tuleb üldjuhul jätta kaasomanikule, kes kasutab seda oma koduna. Samuti asusid kohtud seisukohale, et vaidluses viidatud asjaoludel kaasomandi lõpetamisel saab kasutada analoogia korras seltsingu lõpetamise sätteid. Seega, sõltumata kaasomandi osa suurustest tuleb kaasomandi eest makstava hüvitise suuruse määramisel aluseks võtta kummagi kaasomaniku panused kaasomandi soetamisse.