Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Vaidluste lahendamine
märts 29, 2022

Kaasomandi lõpetamisel tuleb lähtuda kummagi kaasomaniku panustest ja tegeliku kokkuleppe sisust

Esindasime edukalt klienti Harju Maakohtus vabaabielu ajal elukaaslaste poolt soetatud korteri kaasomandi lõpetamise vaidluses. Maakohus sedastas oma otsuses, et korteriomand tuleb üldjuhul jätta kaasomanikule, kes kasutab seda oma koduna. Samuti leidis maakohus, et vaidluses viidatud asjaoludel kaasomandi lõpetamisel saab kasutada analoogia korras seltsingu lõpetamise sätteid ning sõltumata kaasomandi osa suurustest tuleb kaasomandi eest makstava hüvitise suuruse määramisel hinnata kummagi kaasomaniku panuseid kaasomandi soetamisse.