Kogemused
Eesti
Transport & taristu
Ühinemised & omandamised
aprill 6, 2023

TRINITI nõustas Anija ja Raasiku valdade vee-ettevõtete restruktureerimist

TRINITI nõustas Anija valda ja valla vee-ettevõtjat OÜ Velko AV tegevuse restruktureerimisel. Viidi läbi OÜ Velko AV jagunemine ning veemajanduse varade üleminek Raasiku vallale kuuluvale Raven OÜ-le. Jagunemise tulemusel said OÜ Raven osanikeks 50% Anija vald ning 50% Raasiku vald. OÜ Raven hakkas mõlema valla territooriumil veeteenust osutama. Tehingu käigus sõlmisid vallad ka ühise vee-ettevõtja tegevust reguleeriva osanike lepingu.