Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
september 1, 2020

TRINITI esindab kliente ametikutse andmata jätmist puudutavates vaidlustes

Esindame kliente mitmes ametikutse andmata jätmist puudutavas kohtuvaidluses. TRINITI esindab käimasolevates vaidlustes kutse andjat, kes on määratud avaliku konkursi tulemusel teatud ametiala kutsete väljastajaks. Tallinna Ringkonnakohtu menetluses on käimas vaidlus, mille põhiküsimuseks on kutse andmise otsuse hilisem kehtetuks tunnistamine ja selle õiguspärasus. Vastavas asjas tunnistati otsus kutse andja poolt kehtetuks, sest selgus, et taotleja on esitanud töökogemuse kohta referentsobjektides ebaõigeid andmeid. Vaidlus teises kohtuastmes on pooleli. Mitmed vaidlused ametikutse andja ja taotleja vahel on õnnestunud edukalt lahendada kohtuväliselt või kohtuliku kompromissiga. Kliente esindavad kutse andmata jätmise vaidlustes vandeadvokaat Villu Otsmann ja vandeadvokaadi abi Anni Prants.