Kogemused
Eesti
Pangandus & Fintech
Pangandus & finantsõigus
Vaidluste lahendamine
august 26, 2021

Kohus lõpetas tuntud investeerimisühingu omavoli

Aastaid meie kliendi osalust hoidnud professionaalne varahaldur (väärtpaberituru kutseline osaline) hakkas järsku väitma, et osalus kuulub hoopis temale ning asus aktiivselt eirama kliendi juhiseid ja huve. Esindasime klienti edukalt hagi tagamise menetluses, kus kohus meie taotlusel määras, et edaspidi tohivad osapooled hääleõigust kasutada ainult ühiselt. Selle tulemusena ei saa kliendi huve eirav varahaldur omaalgatuslikult hääleõigust kasutada. Klienti esindasid TRINITI advokaadid Erki Vabamets ja Martin Järve. Meie taotlust on põhjendatuks pidanud nii maa- kui ringkonnakohus. Vastaspoolel on õigus kaevata lahend edasi Riigikohtusse