Kogemused
Eesti
Energia, keskkond ja võrgud
Vaidluste lahendamine
oktoober 22, 2019

Esindasime Elektrilevi OÜ-d ja Eesti Energia Aktsiaseltsi edukalt märgilise tähendusega vaidluses ühisarvete esitamise ja tarbija võrguühenduse katkestamise õiguse üle

​Riigikohus tegi 10.04.2019 põhimõttelise tähendusega otsuse​ Elektrilevi OÜ ja Eesti Energia Aktsiaseltsi kasuks vaidluses, kus küsimuse all oli, kas võrguettevõtjal on õigus katkestada võrguühendus, kui tarbijal on elektrimüüja ees võrguteenuse osas võlgnevus ühisarve alusel. Juhul, kui otsus oleks tehtud tarbija kasuks, oleks see tähendanud tõenäoliselt ühisarvete esitamise lõppemist. Riigikohus nõustus Elektrilevi OÜ ja Eesti Energia Aktsiaseltsi väidetega, et võrguettevõtja ja elektrimüüja omavaheline õigussuhe ei saa muuta tarbija täitmata kohustust täidetud kohustuseks. Asjaolu, et võrguettevõtja on tarbijatega sõlmitud võrgulepingutest tulenevad nõuded loovutanud elektrimüüjale (et viimane saaks tarbijale väljastada ühisarve), ei tähenda, et võrguettevõtja ei saaks tulenevalt kehtivast ELTS § 90 lg-st 1 katkestada tarbija võrguühendust, kui tarbija on jätnud talle osutatud võrguteenuse eest tasumata. Seaduse mõtte kohaselt on oluline see, mille eest tarbija võlgu on, mitte see, kellele võlgu ollakse. See tähendab, et kui tarbija on võrguteenuse eest võlgu, on õigus katkestada tema võrguühendus, kuigi vastavat võlgnevust nõuab tarbijalt võrguettevõtja asemel elektrimüüja.