Pieredze
Lietuva
Intelektuālā īpašuma tiesības
Plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomu tiesības
August 14, 2015

Juridiskās konsultācijas un pastāvīga palīdzība Lietuvā slavenai publiskai personai – Beātai Nikolsonei

TRINITI juristi konsultēja BEATOS VIRTUVĖ, kuru vada Lietuvā slavena publiska persona – žurnāliste un pavāre Beāta Nikolsone. Mūsu juristi izstrādāja licences līgumu, ar kuru tiek piešķirtas klientes preču zīmes lietošanas tiesības attiecībā uz vairākiem produktiem, kurus ražo un izplata ar Lietuvas vadošā mazumtirdzniecības tīkla starpniecību.