Uudised
Eesti
Uudised
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
11-29-2023

TRINITI nõustab Utilitast Paide ja Valka kaugkütteäri omandamisel Enefit Greenilt

Koostöös TRINITI Riia kontoriga nõustasime meie head klienti Utilitas tegevuse laiendamisel Eestis ja Lätis.

Utilitas sõlmis täna Enefit Green AS-iga müügilepingud omandamaks Enefit Green AS-ilt Paide ja Valka kaugkütteärid. Tehingu väärtus on 15,8 miljonit eurot ning tehingute jõustumiseks on muuhulgas vajalik Eesti ja Läti konkurentsiametite kooskõlastus.

Paides on tehingu objektiks kaugkütteettevõte, mille varadesse kuulub 2015. aastal valminud koostootmisjaam, biomassi katlamaja, reservkatlamaja ja päikesepark. Ettevõttes on 21 töötajat ja soojusenergiat müüakse 226 hoonele. Valka kaugkütteäri alla kuulub 2012. aastal rajatud koostootmisjaam ja reservkatlamaja. Töötajaid on ettevõttes 10 ning klientidele müüb soojusenergiat Valka linn.

Utilitas on piirkonna juhtiv taastuvenergia tootja ja Eesti suurim kaugkütteettevõte. Utilitas pakub täna kaugkütteteenust juba kaheksas linnas: Tallinnas, Maardus, Haapsalus, Raplas, Valgas, Keilas, Jõgeval ja Kärdlas. Ettevõte liigub süsinikneutraalsuse poole rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides Eestis, Lätis ja Leedus päikese- ja tuuleenergiasse ning viies ellu esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.

TRINITI tiimi juhtis büroo vandeadvokaat ja juhtivpartner Ergo Blumfeldt koos vandeadvokaadi ja tänase sünnipäevalapse Mikk Põllu ja vandeadvokaadi ja taristu ja transpordi töögrupi kaasjuhi Ain Kalmega. Regulatiivset poolt vedas Tanel Kalaus koos Sandor Eliasega ning lisaks oli õigusliku auditi läbiviimisel kandev roll Ramil Pärdil, Risto Käbil, Katrin Kosel, Peeter Mõtskülal, Maarja Lehemetsal ja Martin Järvel.