Uudised
Eesti
Uudised
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
06-13-2024

Riigikogu võttis vastu otsuse tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamise kohta

Riigikogu langetas eile (12.06.2024) põhimõttelise otsuse, mis võimaldab tulevikus kaaluda Eestis tuumaenergia tootmist.

Riigikogu otsus tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamise kohta hõlmab tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu väljatöötamist ning vajadusel kehtivate õigusaktide muutmist ja täiendamist, tuumaenergia ohutut kasutamist reguleeriva asutuse loomist ning valdkondlike pädevuste arendamist.

Otsuse kohaselt tuleb energiamajanduse arengukavas aastani 2035 käsitleda tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevaid mõjusid, et tagada energia varustuskindlus kliimaneutraalsele energiatootmisele üleminekul. Otsusega ei anta õigust ehitada Eestisse tuumaelektrijaam. Vastavad otsused võidakse langetada tulevikus selleks ettenähtud õigusaktide alusel.

Õigusraamistiku loomisel tuleb tagada, et riikliku julgeolekuga, rahastamisega ja omandivormiga seotud riske on põhjalikult hinnatud.

TRINITI nõustas Kliimaministeeriumit Eestis tuumaprogrammi alustamiseks vajaliku õigusraamistiku kaardistamise ja tuumaseaduse eelnõu ja vastava seletuskirja projekti väljatöötamisel.