Kogemused
Eesti
Energia, keskkond ja võrgud
detsember 7, 2023

TRINITI koostas tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu

Valmistasime Kliimaministeeriumi tellimusel ette tuumaenergia ja -ohutuse seaduse (TeoS) eelnõu, eelnõu väljatöötamiskavatsuse ja seletuskirja projektid. Seaduseelnõu koostamine oli osa ligi aasta väldanud suuremast nõustamisprojektist, mis sisaldas ka tuumaprogrammiga alustamiseks vajaliku õigusraamistiku kaardistamist ja võrdlevat analüüsi Eestis kehtivatest tuuma- ja kiirgusohutusalastest eeskirjadest, asjassepuutuvast rahvusvahelisest õigusest ning tuumaenergia kasutuselevõtuks vajalikest õigusnormidest ning selle asjatundlikkust ja põhjalikkust tunnustasid ka Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuuri (IAEA) eksperdid.

Rahvusvahelist nõustajate meeskonda koordineeris büroo partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme. Lisaks TRINITI Taristu & Transpordi töögrupi liikmetele (vandeadvokaadid Sten Veidebaum ja Ain Kalme ning jurist Madlenne Timofejev) osalesid selles Eesti energiapiisavuse jaoks üliolulises projektis ka rahvusvahelise energiaõiguse advokaadibüroo Castletown Law (Suurbritannia) ja Soome advokaadibüroo Waselius & Wist tuuumaõiguse asjatundjad ning Kesk ja Ida-Euroopa juhtiv konsultatsiooniettevõtte CIVITTA.

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud tuumaenergia töörühma regulatiivse ning õigusraamistiku kaardistus tuumaprogrammiga alustamiseks ning mitmed muud valdkonda käsitlevad uuringud ja materjalid on avaldatud tuumaenergia töörühma veebilehel: https://envir.ee/keskkonnakasutus/kiirgus/tuumaenergia-tooruhm