Kogemused
Eesti
Laevandus & Lennundus
Transport & taristu
juuni 6, 2023

TRINITI edendab koostöös Lennuliiklusteeninduse AS-iga droonide jaoks mõeldud U-space’i õhuruumi arengut

U-space määrus aitab tagada, et droonid koos seniste lennukitega sõbralikult ühte taevast jagaksid. TRINITI pani koostöös Lennuliiklusteeninduse AS-iga kirja ettepanekud, mida tuleb Eestil teha droonidele ohutu õhuruum loomiseks.

Alates 26. jaanuarist 2023 jõustunud U-space’i määrus kehtestab õigusliku raamistiku mehitamata õhusõidukite lennutamiseks. Määrus seab droonidele sarnased tingimused nagu “päris” õhusõidukitele kontrollitavas õhuruumis. Seega kehtestab määrus miinimumnõuded liikmesriikides loodavatele piirkondadele, kus hakkavad lendama nii lennukid kui ka droonid.

TRINITI vandeadvokaat Peeter P. Mõtsküla ja jurist Madlenne Timofejev selgitasid välja U-space’i määrusest tulenevad õigused ja kohustused ning võrdlesid seda Eesti olemasoleva seadusandlusega. Samuti kaardistasid nad siseriikliku lennundusseaduse hetkeolukorra, tõstes esile Eesti kitsaskohad U-space’i määruse rakendamisel ning esitades ettepanekuid seadusmuudatusteks.

Tulemusena valmis dokument, mis keskendub eelkõige lennundussektori huvidele ning toetab seotud arendustegevusi droonide infosüsteemi edendamisel