Kogemused
Eesti
Transport & taristu
märts 11, 2019

Euroopa Komisjoni nõustamine Rail Baltica ärivõrgustiku loomisel ja RB ärivõimaluste uuring

Advokaadibüroo Triniti, koostöös ärikonsultatsiooniettevõtetega Civitta ja Malla Paajanen Consulting ning kommunikatsiooninõustajaga Meta Advisory Group täitsid edukalt Euroopa Komisjoniga (DG-MOVE) sõlmitud teenuslepingu Rail Baltica projekti ärivõimaluste uuringu läbiviimiseks ning Rail Baltica ärivõrgustiku loomiseks Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Lepingu raames korraldati 2017. ja 2018. aastal kokku 22 ärivõrgustiku üritust info- ja kogemuste vahetamiseks ning aruteludeks, milles osales u 1100 inimest nii era- kui avalikust sektorist. Rail Baltica projekti ärivõimaluste uuring kaardistas ärisektori ootused uuele transpordikoridorile ning tugines nii eelnevatele Rail Baltica analüüsidele kui ka nimetatud viies riigis Rail Baltica ärivõrgustiku ürituste käigus läbiviidud intervjuudele