Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
oktoober 18, 2022

Päästsime kliendi Arca Varahaldus OÜ pahatahtliku nõude käest

OÜ Arca Varahaldus lammutas Tallinnas Pirita-Kosel Hunditubaka tee ja ehitas selle asemele uue uhke tee, mis vastaks tänava lõppu rajatud Eesti suurima hooldekodu vajadustele ning nõudis sama tänava elanikelt kohtu kaudu teemaa ostuhinna ja tee ümberehitamise kulude hüvitamist proportsionaalses osas. Nõude summa kokku oli ca 135 000 eurot.

Maakohus rahuldas hagi ca 0,6 % ulatuses ja jättis kostjate menetluskulud 99,4 % ulatuses hageja kanda ning Tallinna Ringkonnakohus jättis OÜ Arca Varahaldus hagi tervikuna rahuldamata ja kõik menetluskulud hageja kanda.

OÜ Arca Varahaldus kaebas otsuse edasi Riigikohtusse. Kas kaebus võetakse menetlusse, selgub tõenäoliselt 2022.a lõpuks (Riigikohus võtab menetlusse ca 10-12% kaebustest).

Kostjat esindas vandeadvokaat Erki Vabamets.