Kogemused
Eesti
Energia, keskkond ja võrgud
Transport & taristu
august 22, 2022

OECD nõustamine Eesti jätkusuutliku vee-ettevõtluse tegevuskava koostamisel

2018. a valmis Eesti Vee-ettevõtete Liidu uuring „Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine“, kus jõuti järeldusele, et vallapõhine vee-ettevõtlus ei ole jätkusuutlik ja maakonnapõhise vee-ettevõtluse puhul on jätkusuutlikud vaid 4 maakonda. Vabatahtlik konsolideerimine ei ole siiski toonud oodatud tulemusi – täna suudavad teadaolevalt Eestis jätkusuutlikult majandada vaid 3-4 vee-ettevõtet, kes teenindavad suuremaid linnasid.

Lahenduse väljatöötamiseks algatas Keskkonnaministeerium 2019. sügisel projekti „Eesti vee-ettevõtluse hindamiseks ning jätkusuutliku vee-ettevõtluse tegevuskava koostamiseks“, kus töö teostaja on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).

TRINITI osales projektis OECD juriidilise konsultandina (vandeadvokaat Ain Kalme). Projektis osalemine oli suurepäraseks võimaluseks rakendada büroo taristu- ning riigiõigusealaseid õigusteadmisi ja -kogemusi.

Projekt koosnes kahest etapist. Esimese etapi tulemusel valmis võimalike lahenduste õigusküsimuste aruanne, kus käsitletakse muuhulgas:

  • varade omandiõigus;
  • vastutus ja selle edasi andmise küsimusi (see hõlmab enne konsolideerimist tekkinud  finantskohutuste reguleerimist);
  • kommunaalteenuste juhtimist;
  • kohalike omavalitsuste omandis olevate veetaristut haldavate üksuste lepingulisi viise ja õiguslikke vorme (nt mõne funktsiooni delegeerimine või uue piirkondliku operaatori loomine);
  • uute liikmete lahkumise ja sisenemise reegleid;
  • järelevalve tulemuslikkust (omavalitsuste või regulaatori roll);
  • osapoolt roll veevarutuse tulemuslikkuse ja läbipaistvate otsuste tegemise suurendamisel.

 

Projekti lõpuks valmis reformi rakendamise strateegia ning elluviimise tegevuskava koos ajakava ja kommunikatsiooniplaaniga.