Kogemused
Eesti
Transport & taristu
Ühinemised & omandamised
veebruar 5, 2019

TRINITI nõustas Leedu Raudtee restruktureerimist

TRINITI transpordi ja taristuvaldkonna juht ja büroo partner Tõnis Tamme nõustas koos juhtiva Kesk- ja Ida-Euroopa nõustamisettevõtte CIVITTA ekspertidega Leedu riiklikku raudteefirmat AB Lietuvos Geleźinkeliai (LG) seoses viimase ümberkorraldamisplaanidega. 2018. detsembris kiitiski Leedu parlament heaks LG restruktureerimisplaani, mis juhindub nn holding-ettevõtte mudelist. Heakskiidetud kava kohaselt asutab LG kolm uut äriühingut, mis asendavad ettevõtte senist kolme direktoraati, mille hallata on vastavalt reisijate- ja kaubavedu ning raudtee infrastruktuuri majandamine. LG tütarettevõttena jätkab juba 2013. aastal asutatud UAB Rail Baltica statyba, mille ülesandeks on Rail Baltica projekti elluviimine Leedus ning Leedupoolse osaluse hoidmine kolme Balti riigi ühisettevõttes RB Rail AS