Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Vaidluste lahendamine
november 16, 2021

Lepingut ei saa tühistada asjaoludele tuginedes, mis olid lepingu sõlmimisel avalikud

Esindasime edukalt maakohtus maakleribürood vaidluses kinnistu ostuhuvilisega broneerimislepingu tühisuse üle. Nimelt esitas ostuhuviline hagi broneerimislepingu tühisuse tuvastamiseks põhjendusega, et mereäärsel kinnistul ilmnesid ehitamist piiravad piirangud ja kitsendused ning hageja on sattunud seeläbi eksimusse. Maakohus nõustus TRINITI argumentidega, et maakler ei ole ostuhuvilist eksimusse viinud ja avalikult nähtuvad piirangud ei saa olla olulise eksimuse aluseks TsÜS § 92 lg 2 tähenduses ning seega ei ole broneerimislepingut kehtivalt tühistatud. Maakleribürood esindas vandeadvokaat Klen Laus