Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
oktoober 8, 2020

Esindasime Eesti Esitajate Liitu edukalt ringkonnakohtus autoriõiguse seaduse alusel nõutava tasu vaidluses

Tallinna Ringkonnakohus avaldas 29.09.2020 otsuse, millega rahuldas TRINITI kliendi Eesti Esitajate Liit (EEL) nõude MTÜ Urban Style (JJ-Street tantsukool) vastu fonogrammide kasutamise eest tasu väljamõistmiseks. Kohtuvaidlus sai alguse juba 2016.a ning 2019.a novembris tegi Riigikohus lahendi, millega saatis asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Uuel läbivaatamisel asus ringkonnakohus seisukohale, et JJ-Street tantsukool on kasutanud treeningtundides fonogramme, kuid kuna täitmata on vaba kasutuse erandi nõuded, ei saa tantsukool muusikat kasutada tasuta. Seetõttu mõistis ringkonnakohus JJ-Street tantsukoolilt tagasiulatuvalt välja tasu ja viivised vastavalt tantsukooli avaldatud tundide mahule ning kohustas tantsukooli edaspidi hoiduma fonogrammide kasutamisest ilma EEL nõusolekuta ja tasu maksmiseta. JJ-Street tantsukoolil on õigus ringkonnakohtu otsus uuesti vaidlustada Riigikohtus. EEL’i esindab kohtuvaidluses TRINITI vandeadvokaat Klen Laus.