Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
november 8, 2021

Juhatuse tagasikutsumist ei saa nõuda hääletamiskohustuse varjus

Võitsime maakohtus vaidluse, kus osaühingu osa kuulus endistele abikaasadele ühisvarana ja üks abikaasa nõudis teise eemaldamist juhatusest. Kuna osa ühisomanikud saavad hääletada ainult ühiselt, siis proovis abikaasa oma nõude maksma panna ebatavalisel viisil ja nõudis, et teine abikaasa peab hääletama enda juhatusest tagasikutsumise poolt. Maakohus nõustus meiega, et sellist nõuet esitada ei saa ja ühisosanik ei pea enda tagasikutsumise poolt hääletama. Klienti esindasid advokaadid Martin Järve ja Erki Vabamets. Vaidlus jätkub ringkonnakohtus.