Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
september 1, 2020

Esindasime edukalt arendajast klienti maakohtus vaidluses pahatahtike ostjatega, kes soovisid leppetrahvi tagastamist

Ostjatel puudusid rahalised vahendid asjaõiguslepingu õigeaegseks sõlmimiseks ning arendaja tuli neile vastu ja pikendas tähtaega, soovides tasuks selle eest igakuist leppetrahvi suurusjärgus 1 000 eurot intressikulude katteks. Ostjad tasusid leppetrahvi, said omanikuks ja esitasid seejärel hagi nõudes ebaõiglase leppetrahvi tagastamist. Kohus nõustus meie kõikide argumentidega ja leidis, et tasuna lepingu tähtaja pikendamise eest ei ole selline leppetrahv ebaõiglane, vaid asetab ostja hoopis paremasse positsiooni, kui siis kui ostja ei saaks õigel ajal korterit omandada ja peaks maksma suurusjärgus Kinnisvara ja ehitus 000 leppetrahvi arendajale.

Klienti esindas vandeadvokaat Anna Liiv.