Kogemused
Eesti
Äriõigus
Kinnisvara & ehitus
Vaidluste lahendamine
oktoober 29, 2019

Esindasime edukalt klienti juhatuse liikme vastutust puudutavas vaidluses

TRINITI esindas võidukalt äriühingu endist juhatuse liiget vaidluses äriühingu võlausaldajaga, kes soovis juhatuse liikmed panna vastutama äriühingu võlgnevuste eest. Võlausaldajast hageja esitas hagi äriühingu endiste juhatuse liikmete vastu kahjuhüvitise ja viivise välja mõistmiseks ning hagi tagamise taotluse. Maakohus tagas hagi ning koormas kostjate kinnistud kohtulike hüpoteekidega. Kostjad esitasid määruskaebused, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kostjad vaidlustasid ringkonnakohtu määruse Riigikohtus, kes rahuldas määruskaebused tühistas hagi tagamise ning saatis asja maakohtule sisuliseks läbivaatamiseks. Samas selgitas Riigikohus oma lahendis seltsingust tulenevaid juhatuse liikme vastutuse eelduseid ning asus seisukohale, et hagi ei pruugi olla esitatud asjaoludel olla perspektiivikas. Maakohus jättis tuginedes Riigikohtu juhistele hagi läbi vaatamata. Maakohtu otsusega nõustus ka ringkonnakohus ning Riigikohus ei võtnud hageja määruskaebust menetlusse. Klienti esindas vaidluses vandeadvokaat Klen Laus