Kogemused
Eesti
Äriõigus
Vaidluste lahendamine
november 9, 2022

Kohtumenetluse ajaks juhatuse liikme asendamine ei ole alati põhjendatud

TRINITI advokaadid Klen Laus ja Erki Vabamets esindavad osaühingut kohtuvaidluses, kus väikeosanik väidab hagis, et teda ei kutsutud osanike koosolekule ja koosoleku otsus uue juhatuse valimise kohta on seetõttu tühine. Väikeosanik on neljal korral palunud kohtul esialgse õiguskaitsena määrata osanike valitud juhatuse liikme asemele kohtu kaudu asendusliige. Hageja on põhjendanud, et asendamine on vajalik õigusselguse ja õigusrahu tagamiseks, sest kui kohus hiljem tuvastab, et juhatuse liikme valimise otsus ongi tühine, siis on ju ka tühised kõik tema tehtud tehingud (juriidiliselt pole teda kehtivalt juhatuse liikmeks valitud).

Erinevad kohtuastmed on neljal korral vastuseks hageja taotlustele leidnud, et juhatuse liikme välja vahetamata jätmisest ei tulene hagejale olulist kahju. Õigusrahu või õigusselgusetus ei ole seaduse tähenduses sellised põhjused, mis annaks aluse hagi tagamist kohaldada.

Sisuline vaidlus jätkub maakohtus.