Kogemused
Eesti
Kriminaalõigus
detsember 17, 2021

Aitasime kliendid vanglast pühadeks koju

Advokaadibüroo TRINITI kriminaalõiguse tegevus hõlmab abi ennetähtaegsel vabastamisel vanglast. Kohus teeb otsuse vanglast vabanemiseks enne karistusaja lõppu, kui veendub, et uue kuriteo toimepaneku tõenäosus on väike. Kaitsja saab vabaneda soovijat mitmel moel toetada vabastamise kasuks rääkiva info leidmisel ja esile toomisel. Novembris-detsembris 2021 kaitsesime edukalt mitmeid kliente ennetähtaegse vabastamise arutamisel Viru Maakohtus ja Harju Maakohtus. Kliente kaitses vandeadvokaat Risto Käbi.