Patirtis
Lietuva
Nekilnojamasis turtas ir statyba
Aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (ASV)
Nekilnojamojo turto ir statybos teisė
10 liepos, 2023

TRINITI JUREX konsultavo ir atstovavo įmonę „Pažangi Energija“ plėtojant pažangios biokuro gamyklos projektą

TRINITI JUREX konsultavo ir atstovavo plėtotojo UAB Pažangi energija interesams plėtojant biokuro gamyklos projektą Šiaulių rajone, Lietuvoje. Projektu buvo siekiama pastatyti modernią biokuro gamyklą, kurioje būtų naudojamos įvairios biologiškai skaidžios atliekos ir produktai, įskaitant gyvulių mėšlą, žaliąsias atliekas ir energetinius augalus. Visos investicijos į pažangiąją biodegalų liniją siekė daugiau kaip 6 mln. eurų.

Mūsų teisininkų komanda teikė išsamias teisines konsultacijas ir atstovavo klientą viso projekto metu. Padėjome spręsti klausimus susijusius su statybomis, poveikio aplinkai vertinimu ir teisiniais santykiais su valstybės ir savivaldybių institucijomis. Mūsų darbai buvo susiję su įvairiais projekto plėtojimu klausimų koordinavimu.

Pažangiųjų biodegalų gamyklos įkūrimas buvo reikšminga, aplinką tausojanti iniciatyva. Tuo metu Lietuvoje nebuvo nė vienos tokio pobūdžio biokuro gamyklos, todėl tai yra inovacinis projektas šaliai. Naudojant tvarius žaliavų šaltinius ir mažinant atliekų kiekį, gamykla siekia prisidėti prie ekologiškesnio ir tvaresnio energetikos sektoriaus kūrimo.