Patirtis
Lietuva
Migracija ir verslo perkėlimas
4 rugsėjo, 2019

TRINITI atstovavo 9 Izraelio piliečių šeimai, siekiančiai atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę

TRINITI atstovavo 9 Izraelio piliečių šeimai, siekiančiai atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Asmenys, turėję Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., ir jų palikuonys, kurie iki Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įsigaliojimo nebuvo įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje šalyje – jie nuolat gyvena.

Be aukščiau paminėtų Izraelio piliečių TRINITI dėka Lietuvos Respublikos piliečiais tapo dar du TRINITI klientai. Vienam iš jų Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta kaip asmens, turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., palikuoniui. Kitam asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta po beveik 10 metų, nes išvykęs gyventi į užsienį ir priėmęs tos šalies pilietybę jis buvo automatiškai netekęs prieš tai turėtos Lietuvos Respublikos pilietybės.