Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Žaliųjų viešųjų pirkimų startas

Vyriausybės programoje įtvirtinta, kad palaipsniui visi viešieji pirkimai žaliąjį kriterijų privalės turėti nuo 2023 m. Ruošiantis žaliųjų viešųjų pirkimų startui, apžvelgiame aktualiausius pakeitimus ir naujienas bei pateikiame rekomendacijas tiekėjams.

2021 m d. balandžio 1 d. įsigaliojo Aplinkos ministro įsakymas, paprastinantis ŽVP vykdymą:

  • Paprastėja reguliavimas – ŽVP galės būti laikomi ne tik tie pirkimai, kurie atitinka privalomus Aplinkos ministro įsakyme nustatytus žaliojo pirkimo kriterijus (toks reguliavimas šių pirkimų vykdymą realiai darė neįmanomu). Dabar galima kiekvieną pirkimą padaryti žaliu. Tais atvejais, kai nėra nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, perkančioji organizacija gali savarankiškai juos nustatyti pagal įtvirtintus principus (pavyzdžiui, sunaudojama mažiau gamtos išteklių, mažiau elektros energijos, prekės sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ar perdirbtų medžiagų ir pan.).

  • Sudarytos lankstesnės galimybės perkant prekes, paslaugas ar darbus naudoti ekologinius ženklus, sertifikatus, o perkant paslaugas ar darbus – aplinkos apsaugos vadybos sistemas. Dažniausiai naudojami ekologiniai ženklai prekėms, paslaugoms ar darbams – Europos Sąjungos ekologinis ženklas, Šiaurės šalių ekologinis ženklas – gulbė (Nordic swan), Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ („Blue Angel“); paslaugoms ir darbams – aplinkos apsaugos vadybos sistema (AVS); Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS).

Jau atnaujinti „žalieji“ kriterijai transporto ir maisto srityse:

Transporto srityje: atnaujintos COribinės vertės, sumažintas perteklinių minimalių ir išplėstinių kriterijų skaičius;

Maisto srityje: išplėstos galimybės įsigyti ekologiškai augintus produktus.

  • Į ŽVP sistemą įtraukiami ir mažos vertės pirkimai, išskyrus tuos, kurios galima vykdyti neskelbiant skelbimo apie pirkimą. 

  • Pokyčio siekiama visame pirkimo gyvavimo cikle: ŽVP gali būti įgyvendinamas rengiant technines specifikacijas ir (ar) nustatant minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, ir (ar) pasiūlymų vertinimo kriterijus, ir (ar) pirkimo sutarties vykdymo sąlygas. 

Vienas po kito pradedami teikti įstatymų pakeitimai, kuriais skatinami viešas lėšas pirkimuose naudoti tvariai. Pavyzdžiui, 2021-07-01 įsigalioja Alternatyviųjų degalų įstatymas. Turėsime pirkti netaršias transporto priemones, vertinti jų poveikį energetikai ir aplinkai.

Rekomendacijos tiekėjams

  • Įsivertinkite savo prekių, paslaugų ar darbų savybes, ar ateityje iš esmės galėsite pasiūlyti tvarių ir žalių sprendimų. Jei tokių produktų ar paslaugų pasiūlyti dar negalite, kalbėkitės su gamintojais ir tiekėjais – daugelis ES šalių jau gyvena tomis pačiomis ŽVP nuotaikomis!

  • Pagalvokite, ar siūlomas produktas sunaudoja mažiau gamtos išteklių arba naudoja atsinaujinančius, ekologiškus išteklius; turi mažai ar neturi visai cheminių medžiagų; yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, neteršia aplinkos ir nepavojingi sveikatai, jis ar jo sudedamos dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos, tinkamas paruošti pakartotinai naudoti ir pan., pagamintas iš pakartotinai panaudotų ar perdirbtų medžiagų ir t.t.

  • Informuokite perkančiąsias organizacijas apie atsirandančias tvarias ir „žalias“ alternatyvas. Jūs geriausiai išmanote savo rinką, todėl būtų naivu tikėtis, kad pirkėjas žinos apie visas egzistuojančias naujoves ir galimybes.