Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Reikalinga konsultacija?

Elektroninis parašas: naudojimo aspektai ir teisinė galia

Ritantis tvarumo bangai, elektroniniai parašai vis dažniau keičia tradicinį dokumentų pasirašymo būdą, suteikdami patogumą, greitį ir efektyvumą tiek versle, tiek tenkinant asmeninius poreikius. Pagrindiniai Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys elektroninių parašų naudojimą, yra e-IDAS Reglamentas ir LR Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas.

Esminė elektroninio parašo funkcija yra identifikuoti dokumentą pasirašiusįjį asmenį ir susieti jį su pasirašyto dokumento turiniu. Minėti teisės aktai išskiria tris elektroninių parašų rūšis: įprastas, pažangusis ir kvalifikuotas.

Kvalifikuotas elektroninis parašas užtikrina aukščiausią saugumo lygį ir yra prilyginamas ranka rašytam parašui.

Todėl dokumentų, kuriems įstatymu numatyta privalomoji rašytinė forma, pasirašymui turi būti naudojamas kvalifikuotas elektroninis parašas. Valstybės institucijoms ar organizacijoms teikiami dokumentai taip pat privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Štai pavyzdžiui, jeigu ketintumėte sudaryti nekilnojamojo turto sandorį pas notarą nuotoliniu būdu, prisijungti prie e-notaras elektroninės sistemos galėsite tik turėdami kvalifikuotą elektroninį parašą.

Pažangusis elektroninis parašas, nors ir suteikia tam tikrą saugumo lygį, savaime nėra prilyginamas ranka rašytam parašui.

Tačiau jei el. parašas neatitinka kvalifikuoto elektroninio parašo reikalavimų, negalima vien dėl to atsisakyti pripažinti jo teisinės galios ir jo tinkamumo naudoti kaip įrodymą teismo procese. Teisės aktai numato, kad elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų, teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, jeigu tokio elektroninio parašo naudotojai dėl to iš anksto susitaria raštu ir jeigu yra galimybė šį susitarimą išsaugoti patvariojoje laikmenoje. Štai pavyzdžiui, jeigu darbdavys su darbuotoju ketina sudaryti darbo sutartį ją pasirašant pažangiaisiais elektroniniais parašais, tokio parašo teisinė galia bus lygiavertė ranka rašytam parašui, jeigu dėl jo naudojimo šalys iš anksto susitars raštu.

Tuo tarpu įprastas elektroninis parašas yra žemiausio saugumo lygio parašas, kurio niekaip negalima susieti su jį pasirašiusiuoju asmeniu, pavyzdžiui tai vardo ir pavardės nurodymas elektroniniame laiške.

Siekiant pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu reikia turėti kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, išduotą kartu su kvalifikuotu elektroninio parašo kūrimo įtaisu. Jį galima įsigyti iš pasirinkto kvalifikuotus sertifikatus išduodančio paslaugų teikėjo. Lietuvoje įregistruotų ir prižiūrimų tokių teikėjų sąrašas yra skelbiamas Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje. Kvalifikuotą elektroninį parašą turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai bei leidimą gyventi Lietuvoje turintys užsienio piliečiai.

Kvalifikuotą elektroninį parašą galima įsigyti:

• Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
• Registrų centre;
• Iš mobiliojo ryšio operatorių.

Elektroninio kvalifikuoto parašo laikmenos gali būti įvairios (priklausomai nuo jį išdavusio tiekėjo), tai USB raktas, lustas (asmens tapatybės kortelė), mobilusis parašas (išduodamas mobiliojo ryšio tiekėjo), kuris yra susietas su SIM kortele.

Ar dokumentas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, galima pasitikrinti dokumentų pasirašymo platformose, kurios skelbiamos Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninėje svetainėje.

Praktikoje rekomenduotina naudoti patikimus ir saugius elektroninių parašų įtaisus bei platformas, kurios užtikrina aukštą patikimumo lygį ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Tai suteikia galimybę užtikrinti ne tik dokumentų galiojimą, bet ir nepakeičiamumą, saugumą.

Elektroninio parašo naudojimas be abejonės yra daug tvaresnis būdas sudaryti dokumentus, kuris suteikia lankstumą ir efektyvumą dokumentų pasirašymo procese, leidžiant pasirašyti dokumentus bet kuriuo metu ir iš bet kurios vietos. Tačiau svarbu žinoti, kad jų teisinė galia ir pripažinimas priklauso nuo atitinkamos elektroninio parašo rūšies bei tarp šalių sudaryto susitarimo.