Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Viešųjų pirkimų apžvalga: 2021 sausis

Kviečiame susipažinti su mūsų kontoros Viešųjų pirkimų praktikos grupės parengtais patarimais, kaip dar sėkmingiau teikti pasiūlymus ir organizuoti pirkimus.

Tiekėjo suinteresuotumas – kada turiu teisę ginčyti viešojo pirkimo sąlygas ir pirkime priimtus sprendimus? 

Teisinis suinteresuotumas reiškia pagrįstą tiekėjo interesą sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir už jos tinkamą vykdymą gauti atlygį.

Kaip vertinamas tiekėjo teisinis suinteresuotumas situacijose, kai:

 • Tiekėjas nepateikė pasiūlymo pirkime: ginčyti viešojo pirkimo sąlygas, savaime nėra būtinas dalyvio statusas. Tiekėjo suinteresuotumas tokiu atveju pasireiškia siekiu nutraukti pagal neteisėtas sąlygas vykdomą pirkimą ir dalyvauti naujai paskelbtoje pirkimo procedūroje.
 • Tiekėjas nepateikė pasiūlymo pirkime, nes neturi reikiamos kvalifikacijos: aplinkybė, kad tiekėjas neturėjo kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento (licencijos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nepaneigia tiekėjo teisinio suinteresuotumo ginčyti pirkimo sąlygas, kadangi šio reikalavimo atitikčiai tiekėjas turi galimybę pasitelkti kitus ūkio subjektus. 

LAT 2021-01-13 nutartis c. b. Nr. e3K-3-184-248/2021

 • Tiekėjo pasiūlymas atmestas: net ir tais atvejais, kai tiekėjas pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūros, jis nepraranda teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimų dėl likusių dalyvių, nes toks tiekėjas potencialiai gali siekti naujos viešojo pirkimo procedūros. Svarbu, kad jeigu tiekėjas siekia naujos viešojo pirkimo procedūros, jis turėtų nuginčyti visų į pasiūlymų įtrauktų tiekėjų pasiūlymus.

LAT 2020-04-09 nutartis c. b. Nr. e3K-3-78-248/2020

 • Tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas, o pirkimo procedūros pasibaigė perkančiajai organizacijai atmetus visus pasiūlymus: tiekėjas išlaiko teisinį suinteresuotumą, kadangi įrodžius, kad perkančioji organizacija neteisėtai pašalino tiekėją iš pirkimo procedūrų, būtų sprendžiamas klausimas dėl procedūrų atnaujinimo ir tiekėjo grąžinimo į jas. 

LAT 2020-03-26 nutartis c. b. Nr. e3K-3-86-916/2020

 • Tiekėjas, sudarius pasiūlymų eilę, liko trečias: teisinis suinteresuotumas tiekėjui pripažįstamas tik tokiu atveju, jeigu ginčijamas tiek pirkimą laimėjusio tiekėjo, tiek antroje pasiūlymų eilėje esančio tiekėjo pasiūlymai. Problema: pagal VPĮ 20 str. 4 d., perkančioji organizacija pirkimo dalyvių prašymu juos supažindinti gali tik su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu. Vis dėlto rekomenduojame būti aktyviems ir nurodytoje situacijoje perkančiosios organizacijos prašyti supažindinti ir su antroje vietoje esančio tiekėjo pasiūlymu.

LAT 2020-11-12 nutartis c. b. Nr. e3K-3-300-378/2020

Viešojo pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia

 • Net ir tuo atveju, jeigu tiekėjas, prieš sudarydamas viešojo pirkimo sutartį, žinojo, kad nesugebės pristatyti pirkimo sąlygas atitinkančių prekių, nėra pagrindo pripažinti, kad viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta apgaulės būdu. 
 • Patarimas perkančiosioms organizacijoms: pirkimo sąlygose nustatyti pakankamus reikalavimus siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį – reikalavimas pateikti prekių gamintojo katalogus / brošiūras neužtikrina, kad tiekėjui nurodytos prekės yra prieinamos ir tiekėjas galės tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.
 • Restitucijos taikymo galimybė viešuosiuose pirkimuose – viešojo pirkimo sutartį pripažinus negaliojančia, aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti restituciją ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį turi įrodyti restituciją prašanti taikyti šalis.

LAT 2020-01-06 nutartis c. b. Nr. e3K-3-163-469/2021

Dėmesys ekspertizei viešųjų pirkimų bylose.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar kartą pakartojo ekspertinių žinių taikymo poreikį viešųjų pirkimų bylose, ypatingai susijusiose su medicinos įrangos ar paslaugų pirkimu. 

 • Priešingi bylos šalių argumentai, moksliniai straipsniai, vienos iš šalių pasitelkto specialisto, atsakančio į tos šalies suformuluotus klausimus, išvadų nurodymas savaime nesudaro pagrindo spręsti, kad tos šalies pozicija yra teisinga ir įrodyta.
 • Dėl poreikio skirti ekspertizę rekomenduojama svarstyti bylą nagrinėjant dar pirmosios instancijos teisme. Tiekėjas, inicijuojantis ginčą, kuriame kyla klausimų dėl sudėtingų techninių aspektų, turi įvertinti, kad byloje greičiausiai kils poreikis skirti nepriklausomą ekspertizę (tam reikės papildomų kaštų, surasti tinkamos kvalifikacijos ekspertą).
 • Ekspertizės klausimą vengiant spręsti ginčą nagrinėjant pirmosios instancijos tesime, rizikuojama, kad vėliau byla vis tiek bus grąžinta nagrinėti žemesnės instancijos teismui, o tai ilgina bylinėjimosi laiką, didina patiriamas bylinėjimosi išlaidas.

LAT 2021-01-13 nutartis c. b. Nr. e3K-3-184-248/2021

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų dėl viešųjų pirkimų!