Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Supaprastintos ukrainiečių įdarbinimo taisyklės

Lietuva įrodo, kad yra pasirengusi integruoti Ukrainos piliečius į Lietuvos darbo rinką. TRINITI JUREX informuoja, kad kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d.  įsakymas Nr. 1V-145 „Dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti Lietuvos Respublikoje ir sveikatos priežiūros paslaugų“ dėl Ukrainos piliečių, jų šeimos narių ir asmenų be pilietybės, gyvenančių Ukrainoje, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, buvimo, darbo bei sveikatos priežiūros paslaugų Lietuvos Respublikoje (toliau – Įsakymas).

Minėtu Įsakymu yra įtvirtinami net keli svarbūs ir reikšmingi pakeitimai, kurie bus naudingi tiek Ukrainos piliečiams, tiek ir Lietuvos darbdaviams, kurie ruošiasi įdarbinti ukrainiečius. Nuo šiandien Ukrainos piliečiai besinaudojantys beviziu rėžimu arba turėdami galiojančią Šengeno vizą, taip pat tie, kurie turi nacionalinę vizą arba yra pateikę prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo turi teisę dirbti Lietuvoje ir visais atvejais yra atleidžiami nuo:

  • pareigos įgyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;
  • pareigos įgyti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Tuo tarpu ukrainiečiai, kurie yra pateikę prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje, turi teisę dirbti nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje (MIGRIS) dienos.

Tai reiškia, jog visi darbdaviai, ketinantys įdarbinti Ukrainos piliečius nebeturės pareigos kreiptis į Užimtumo tarnyba dėl minėtų dokumentų, kaip buvo iki šiol. Tai neabejotinai palengvins ukrainiečių įdarbinimo procesą. TRINITI JUREX primena, kad darbdaviams vis tiek išliks svarbi pareiga, kurios nevalia pamiršti. Darbdaviai, sudarę darbo sutartį su užsieniečiu, privalo pateikti nustatytos formos LDU pranešimą per SODROS informacinę sistemą EDAS. Nurodytas pranešimas apie užsieniečio įdarbinimą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos.