Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Sankcionuotų subjektų rinkos: rekomendacijos verslui

Rekomenduojame:

 • Įsitikinti, ar šiuo metu verslo partneriai bei su jais susiję asmenys (tame tarpe ir naudos gavėjai) nepatenka į sankcionuojamųjų asmenų sąrašus, kuriuos galite pasitikrinti čia;
 • įsidiegti vidaus procedūras: nuolat tikrinti subjektus (tiek fizinius, tiek juridinius) pagal sankcijų sąrašą;
 • atlikti rizikos vertinimą: nustatyti, ar sandorio šalys, kitos susijusios šalys, produktai ir/ ar paslaugos nepatenka į sankcijų taikymo apimtį. Bendrą sankcionuojamų valstybių sąrašą galite rasti čia;
 • įšaldyti sąskaitas ar ekonominius išteklius bei bet kokias lėšas, kurios priklauso arba yra kontroliuojamos asmenų, kuriems taikomos sankcijos;
 • įsivertinti galimas rizikas dėl logistikos ribojimų (įsivertinti, ar prekės ar paslaugos laiku pasieks kitą šalį, atsižvelgiant į taikomus tranzito bei transporto apribojimus);
 • įsivertinti galimas rizikas dėl tarpusavio atsiskaitymų (nusimatyti bankus, per kuriuos bus vykdomi mokėjimai, nusimatyti valiutą, kuria bus atsiskaitoma ir įvertinti, ar mokėjimai gali būti atliekami);
 • atidžiai peržiūrėti jau sudarytas galiojančias verslo sutartis bei įsivertinti taikomos teisės bei ginčų sprendimo klausimą (rekomenduojame visais atvejais perkelti į Lietuvą);
 • įsivertinti galimas sutarties nutraukimo pasekmes;
 • įsivertinti, ar konkrečios sutarties nutraukimas neturės įtakos kitų sutarčių vykdymui;
 • peržiūrėti draudimo sutarčių sąlygas ir įsivertinti, ar draudimo apsauga apima įvykius, kurie gali būti nulemti taikomų sankcijų (vėlavimas pristatyti prekes ar paslaugas, sutarties neįvykdymas ir pan.);
 • sudarant naujus sandorius su verslo subjektais, nusimatyti vienašalę sutarties nutraukimo išlygą dėl sankcijų taikymo;
 • sutartyse tinkamai apsibrėžti force majeure sąlygas;
 • įsivertinti galimą reputacinę žalą.