Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Nauja Prekių ženklų įstatymo pakeitimo redakcija: svarbiausi pakeitimai

2018 m. lapkričio 6 d. Seimui  pateikta nauja prekių ženklų įstatymo redakcija, kuria siekiama įgyvendinti  2015 m. Europos Sąjungos prekių ženklų direktyvą. Direktyvos tikslas – sukurti efektyvesnę, lankstesnę prekių ženklų teisinę apsaugos sistemą, palengvinti ir paspartinti su prekių ženklais susijusias teisines ir administracines procedūras. Atitinkamai naujoje prekių ženklų įstatymo redakcijoje galima matyti reikšmingų pasikeitimų, padėsiančių įgyvendinti direktyvoje užsibrėžtus tikslus. Kokie jie?

Esminė ir bene svarbiausia naujovė, žengianti koją kojon su verslo poreikiais ir šių dienų technologinėmis aktualijomis, yra ta, kad atsisakoma reikalavimo prekių ženklą pavaizduoti grafiškai. Tai reiškia, kad įsigaliojus naujai prekių ženklų redakcijai bus galima pateikti bet kokio pavidalo (formos) prekių ženklą (pavyzdžiui, skonį, kvapą, judesį, garsą ir kt.) registracijai, jeigu bus įmanoma aiškiai nustatyti teisinės apsaugos objektą. Tikėtina, kad, įsigaliojus šiai įstatymo nuostatai, ilgainiui rinkoje atsiras netikėčiausių ir kūrybiškiausių verslo sprendimų, kuriant ir registruojant inovatyvius prekių ženklus.

Kita naujovė – sertifikavimo ženklai. Šiuo metu galiojančiame prekių ženklų įstatyme, yra numatyta kolektyvinių prekių ženklų registraciją, todėl įsigaliojus direktyvai, atsiras nauja prekių ženklų kategorija – sertifikavimo ženklai, pagal kuriuos prekes ar paslaugas, ženklo savininko sertifikuotas atsižvelgiant į medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų teikimo būdą, kokybę, tikslumą ar kitas charakteristikas, galima bus atskirti nuo tokiu būdu nesertifikuotų prekių ar paslaugų.

Svarbus pakeitimas yra ir tas, jog atsiranda visiškai naujas institutas – suinteresuotuojų (trečiųjų asmenų) pastabų institutas, suteikiantis teisę bet kuriam asmeniui pareikšti pastabas dėl ženklo neregistruotinumo pagrindų. Tokias pastabas pateikę asmenys nebus laikomi atliekamų procedūrų šalimis, tačiau tokių asmenų pastabų dėka, manoma, kompetentinga institucija veiks skaidriau, o ir turės didesnį teisinį tikrumą prekių ženklų registravimo procese.

Naujoje prekių ženklų įstatymo redakcijoje detalizuojamos ir iki tol įstatyme nereglamentuotos vežimo taisyklės dėl tranzitu iš trečiųjų valstybių į Europos Sąjungos teritoriją gabenamų prekių, pažymėtu ES valstybėse narėse saugomu prekių ženklu. Taigi, ženklo savininkas, remdamasis naujojo įstatymo nuostatomis, galės paprasčiau ir lengviau uždrausti kitiems asmenims vykdant komercinę veiklą įvežti prekių į Lietuvos Respubliką neišleidžiant jų į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai tokios prekės, įskaitant jų pakuotę, bus įvežamos iš trečiųjų valstybių ir bus be ženklo savininko sutikimo pažymėtos tapačiu arba neatskiriamai panašiu ženklu.

Pažymėtina, jog keičiasi ir procedūrinė ginčų nagrinėjimo tvarka. Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą ginčai, susiję su reikalavimu prekių ženklo registracija panaikinti ar pripažinti negaliojančia yra nagrinėjami išimtinai tik teismo, tačiau, priėmus naująją redakciją, tokie ginčai, pirmiausia, bus sprendžiami ikiteismine tvarka LR Valstybiniame patentų biure. Be kita ko, atsiranda galimybe per ne trumpesnį kaip dviejų mėnesių, bet ir neilgesnį kaip dviejų metų laikotarpį ginčo šalims pateiktus bendrą prašymą išspręsti ginčą taikiai savarankiškų derybų būdų ar mediacijos pagalba.

Akcentuotina, kad didėja ir mokesčių už prekių ženklų registravimą ir susijusias procedūras dydžiai bei jų mokėjimo tvarka. Pagal ankstesnį reguliavimą buvo mokamas 69 EUR paraiškos pateikimo mokestis bei 69 EUR registracijos mokestis, pastarąjį sumokant tik po priimto sprendimo įregistruoti prekių ženklą, kartu buvo numatytas 34 EUR mokestis už kiekvieną papildomą norimą registruoti prekių ir paslaugų klasę. Tuo tarpu pagal numatomą naująjį reguliavimą, pateikiant prekių ženklo paraišką, iš karto bus sumokamas vienas 180 EUR dydžio mokestis, o jeigu paraiškoje nurodyta daugiau kaip viena prekių ar paslaugų klasę, reikės primokėti po papildomą 40 EUR mokestį už kiekvieną klasę.

Taigi, nors ir pagal naująjį teisinį reguliavimą didėja su prekių ženklų aptarnavimu susiję mokesčiai, tikėtina, kad nauda, kurią gaus prekių ženklų savininkai, priėmus naująjį įstatymą, palengvinantį ir paspartinantį teisines, administracines procedūras bei suteikiantį didesnį teisinį aiškumą prekių ženklų savininkams, bus didesnė.