Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
08-17-2020

Kakė Makė, pasaulyje žinoma kaip Nelly Jelly, išsaugojo teisę į savo tarptautinį vardą

Vienas populiariausių
lietuviškų vaikams skirtų personažų Kakė Makė, už
Lietuvos sienų pažįstama ir kaip Nelly Jelly, žengė tvirtą žingsnį savo kelyje
į pasaulį. TRINITI advokatai, atstovaudami klientą
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (toliau – ESINT),
laimėjo ginčą dėl prekių ženklo „Nelly Jelly“, Lietuvoje žinomą kaip „Kakė
Makė“, registravimo Europos Sąjungoje. Prekių ženklą „Kakė Makė“ ir jo
tarptautinį atitikmenį „Nelly Jelly“ valdo knygų leidybos bendrovė „Alma
Littera“, knygelių autorė Lina Žutautė.

Oponentai įrodinėjo, kad kliento pareikštas registruoti
Europos Sąjungos prekių ženklas „Nelly Jelly“, įvardinantis vienos
populiariausių lietuviškų vaikiškų herojų „Kakė Makė“ spalvingą personažą, yra
klaidinamai panašus į oponentams priklausančių dvylika ankstesnių prekių ženklų
su žodžiu „Nelly“. Minimi prekių ženklai registruoti Ispanijoje arba Europos
Sąjungoje ir skirti žymėti kosmetikos ir parfumerijos, skirtos kūdikiams bei
vaikams, prekėms.

2020 m. liepos 30 d.
ESINT pirmosios apeliacinės tarybos sprendime konstatuojama, kad
ginčijamame prekių ženkle dominuojantis elementas yra originalus ir žaismingas
animacinis herojės personažo pavaizdavimas ženkle. Dėl to tikėtina, kad
vartotojai pirmiausia pastebės ir įsimins šį vaizdinį elementą, ir kad būtent
jis išliks vartotojo atmintyje. Žodinius elementus „Nelly Jelly“ vartotojas,
jeigu apskritai juos išskirs, supras kaip šio personažo vardą ar pravardę. Dėl
šių priežasčių ESINT pirmoji apeliacinė taryba sprendė, kad nors žodiniu
elementu prekių ženklai panašūs, vis tik vartotojų suklaidinimo galimybės nėra.

ESINT apeliacinei tarnybai atmetus oponentų apeliaciją, liko
galioti TRINITI klientui palankus sprendimas, priimtas jau protesto
procedūroje. Oponentams taip pat priteista sumokėti kliento išlaidas, patirtas
tiek protesto, tiek ir apeliacinės procedūros metu.

„Ginčai dėl prekių ženklų panašumo yra labai dažni. Nagrinėjant tokį ginčą, prekių ženklai yra lyginami semantiniu, fonetiniu ir vaizdiniu aspektais. Konkuruoti dėl žodinio prekių ženklo išskirtinumo yra labai sudėtinga, nes daug žodinių elementų jau yra sukurta. ESINT apeliacinės tarybos sprendimas patvirtina, kad prekių ženklo išskirtinumas gali būti pasiektas ir tik per vaizdinius prekių ženklo elementus“, – komentuoja TRINITI advokatė patentinė patikėtinė Vilija Viešūnaitė.

Jei turite klausimų dėl prekių ženklų registravimo ir apsaugos Lietuvoje, Europos Sąjungoje ar už jos ribų, susisiekite su advokate, patentine patikėtine Vilija Viešūnaite.